SetEditInvertoHDAna pencere, burada tüm Uydular, Transponderler, Favoriler, görüyorsunuz ve tabiiki kanalları.Transponder ayarlarını değiştirebilirsiniz... ve tabiiki kanal ayarlarını.... kanalları aramaKanal listesinin ana penceresiBurada menü dili, bağlantı yeri, PID'lerin ve kanal listesinin görüntüsü ayarlanır ve yabancı formatların importu için frekans toleransı verilir. Ayrıca burada SetEdit'in yazı ve ekran renklerini değiştirebilirsiniz....başka settingformatından ve başka settingformatına değiştirme veya direk kanalları başka setting formatından SetEditInvertoHD settinglerinize import etme. Birden fazla setting formatında aynı anda çalışma yapabilirsiniz.