SetEditFDU-HDGlavni prozor, vidite sve satelite, transpondere, favorite, i naravno kanaleMožete da promenite podatke za transponderi naravno postavke za kanaleili tražiti kanaleGlavni meni za listu kanalaOvde možete da izaberete jezički meni, konfigurišete portove za komunikaciju, izaberete ukoliko želite da vidite/unesete PID-ove u decimalnom ili heksadecimalnom obliku, unesete dozvoljenu frekvenciju za import, čuvate editor uvek iznad svih ili da promenite boje delovima liste....i konvertujete u ili iz drugih formata postavki ili uvezete kanale direktno iz drugih formata postavki u vašeSetEditFDU-HD postavke. Možete da otvorite nekoliko formata postavki odjednom.