SetEditDreamHlavní okno, zde vidíte všechny satelity, transpondéry, provideri, FAV, a samozřejmě kanályMŭžete změnit nastavení transpondéru... a samozřejmě nastavení kanálu... nebo vyhledat kanályHlavní menu seznamu kanálŭZde mŭžete změnit jazyk menu, nakonfigurovat komunikační bránu, chcete-li vidět/zadat PIDs v desítkové či šestnáctkové soustavě, zadat frekvenci, toleranci pro import, umístit okno editoru vždy v horní části nebo změnit barvy jednotlivých položek seznamu....a konvertovat do nebo z ostatních formátŭ nastavení či importovat kanály přímo z ostatních formátŭ nastavení do vašeho SetEditDream nastavení. Mŭžete otevřít několik nastavení najednou.